|

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас (Anastomus oscitans)

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас
Азийн онгорхой хошуут өрөвтас

(Anastomus oscitans)
Азийн онгорхой хошуут өрөвтас

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#3720

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#2368

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас

Азийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#2366


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11