|

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас (Anastomus lamelligerus)

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас
Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас

(Anastomus lamelligerus)
Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#13802

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#2739

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас

Африкийн онгорхой хошуут өрөвтас
Гэрэл зураг
#2738


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11