|

Африк нөмрөг бүргэд (Haliaeetus vocifer)

Африк нөмрөг бүргэд
Африк нөмрөг бүргэд

(Haliaeetus vocifer)
Африк нөмрөг бүргэд

Африк нөмрөг бүргэд
Гэрэл зураг
#13807

Африк нөмрөг бүргэд

Африк нөмрөг бүргэд
Гэрэл зураг
#13806


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11