|

Бахим амуулай (Gelochelidon nilotica)

Бахим амуулай
Бахим амуулай

(Gelochelidon nilotica)
Бахим амуулай

Бахим амуулай
Гэрэл зураг
#24782

Бахим амуулай

Бахим амуулай
Гэрэл зураг
#24781

Бахим амуулай

Бахим амуулай
Гэрэл зураг
#3862


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11