|

Гурванхуруут захлай (Rissa tridactyla)

Гурванхуруут захлай
Гурванхуруут захлай

(Rissa tridactyla)
Гурванхуруут захлай

Гурванхуруут захлай
Гэрэл зураг
#25272

Гурванхуруут захлай

Гурванхуруут захлай
Гэрэл зураг
#12336

Гурванхуруут захлай

Гурванхуруут захлай
Гэрэл зураг
#12335

Гурванхуруут захлай

Гурванхуруут захлай
Гэрэл зураг
#9255


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11