|

Саарал далайн хав (Halichoerus grypus)

Саарал далайн хав
Саарал далайн хав

(Halichoerus grypus)
Саарал далайн хав

Саарал далайн хав
Гэрэл зураг
#11327

Саарал далайн хав

Саарал далайн хав
Гэрэл зураг
#11322

Саарал далайн хав

Саарал далайн хав
Гэрэл зураг
#11319


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11