|

Сэвгэр бохио (Mergus serrator)

Сэвгэр бохио
Сэвгэр бохио

(Mergus serrator)
Сэвгэр бохио

Сэвгэр бохио
Гэрэл зураг
#4102

Сэвгэр бохио

Сэвгэр бохио
Гэрэл зураг
#4101

Сэвгэр бохио

Сэвгэр бохио
Гэрэл зураг
#4100

Сэвгэр бохио

Сэвгэр бохио
Гэрэл зураг
#4099


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11