|

Тольт монхдой (Melanitta fusca)

Тольт монхдой
Тольт монхдой

(Melanitta fusca)
Тольт монхдой

Тольт монхдой
Гэрэл зураг
#21257

Тольт монхдой

Тольт монхдой
Гэрэл зураг
#21256

Тольт монхдой

Тольт монхдой
Гэрэл зураг
#20656


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11