|

Тоодон түнжгэр (Porzana porzana)

Тоодон түнжгэр
Тоодон түнжгэр

(Porzana porzana)
Тоодон түнжгэр

Тоодон түнжгэр
Гэрэл зураг
#8996

Тоодон түнжгэр

Тоодон түнжгэр
Гэрэл зураг
#8995


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11