|

Хошуу галуу (Anser cygnoides f. domestica)

Хошуу галуу
Хошуу галуу

(Anser cygnoides f. domestica)
Хошуу галуу

Хошуу галуу
Гэрэл зураг
#16645

Хошуу галуу

Хошуу галуу
Гэрэл зураг
#1555


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11