|

Цэнхэр жижир (Monticola solitarius)

Цэнхэр жижир
Цэнхэр жижир

(Monticola solitarius)
Цэнхэр жижир

Цэнхэр жижир
Гэрэл зураг
#15656

Цэнхэр жижир

Цэнхэр жижир
Гэрэл зураг
#14530


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11