|

עיטם לבן ראש (Haliaeetus leucocephalus)

עיטם לבן ראש
עיטם לבן ראש

(Haliaeetus leucocephalus)
עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#17844

עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#17843

עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#17842

עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#17841

עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#8439

עיטם לבן ראש

עיטם לבן ראש
תצלומים, תמונות
#8438


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה