|

שממית הבתים (Hemidactylus turcicus)

שממית הבתים
שממית הבתים

(Hemidactylus turcicus)
שממית הבתים

שממית הבתים
תצלומים, תמונות
#17114


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה