|

சின்ன நீர்க்காகம் (Phalacrocorax niger)

சின்ன நீர்க்காகம்
சின்ன நீர்க்காகம்

(Phalacrocorax niger)




சின்ன நீர்க்காகம்

சின்ன நீர்க்காகம்
புகைப்படங்கள், படங்கள்
#17151


வெளியீட்டு அல்லது விளம்பர பயன்படுத்த படங்கள் ஆர்வம் இருந்தால், ஆசிரியர் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

இந்த தளங்கள் புகைப்படங்கள் என்று தீர்மானிக்க நமது இயற்கை அழகு, அல்லது ஒரு மின்னணு அஞ்சல் அட்டை வடிவத்தில் அதன் சொந்த செய்தி அனுப்ப பெறுவது, பள்ளி பயணங்கள் எய்ட்ஸ் பாடம், இலவச பார்க்கும் பணியாற்ற முடியும்.

ஒரு முழு பார்வை பரிந்துரை பார்வையிட