|

Шөвгөн хараалж (Gallinago gallinago)

Шөвгөн хараалж
Шөвгөн хараалж

(Gallinago gallinago)
Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#24629

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#24628

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#24627

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#24626

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23516

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23347

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23346

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23345

Шөвгөн хараалж

Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23344
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#23343
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#20951
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#20950
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#20170
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#20169
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#25542
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#8978
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#8977
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#8976
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#8718
 
Шөвгөн хараалж
Гэрэл зураг
#8717


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11