« previous | next »

Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus)

Pleurotus ostreatus
Edible fungiMedicinal fungi
LAT: Pleurotus ostreatus


Zelčín, CZ
19th October 2012
Photo no. 17945b © Jaroslav Maly

PublishBuy photo licenseAnother photos:

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 20094

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 17946

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 15146

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 12890

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 12889

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 12888

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
(Pleurotus ostreatus)
Photo no. 9455

Photo no. 9410

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 8524

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 6978

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 6975

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 3615

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 3385

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

Photo no. 3384

Pleurotus ostreatus
(Enlarge Photography)

fullscreen view recommended - key F11