|

Ойн бор харагчин (Prunella modularis)

Ойн бор харагчин
Ойн бор харагчин

(Prunella modularis)
Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24250

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24251

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24252

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#23568

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#23569

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24395

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24396

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24397

Ойн бор харагчин

Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16978
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16979
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16980
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16981
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16982
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16983
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24407
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16984
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24408
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16985
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#16986
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#27752
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#27753
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24476
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24477
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24478
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24479
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#24480
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#11471
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#28632
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#28633
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#14298
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#28634
 
Ойн бор харагчин
Гэрэл зураг
#14299


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11