|

Улаанхүзүү шумбуур (Aythya ferina)

Улаанхүзүү шумбуур
Улаанхүзүү шумбуур

(Aythya ferina)
Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#23456

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#23457

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#23458

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#27088

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#27089

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#19726

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#11557

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#14376

Улаанхүзүү шумбуур

Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#27692
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#46
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#8254
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20799
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#6980
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#6981
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#27717
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#6982
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#6983
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#6985
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20567
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20568
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#98
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20837
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20838
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20839
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20840
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20841
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#20842
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#16283
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#11700
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#19698
 
Улаанхүзүү шумбуур
Гэрэл зураг
#19699


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11