|

เถาคันแดง (Parthenocissus quinquefolia)

เถาคันแดง
เถาคันแดง

(Parthenocissus quinquefolia)
เถาคันแดง

เถาคันแดง
ภาพถ่าย, รูปภาพ
#13775

เถาคันแดง

เถาคันแดง
ภาพถ่าย, รูปภาพ
#13774

เถาคันแดง

เถาคันแดง
ภาพถ่าย, รูปภาพ
#13773


  • หากสนใจในการเผยแพร่หรือการใช้การโฆษณาภาพกรุณาติดต่อผู้เขียนโดยตรง
  • รูปถ่ายของเว็บไซต์เหล่านี้สามารถให้บริการเพื่อการรับชมฟรีเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเดินทางโรงเรียนได้รับรู้และกำหนดความงามของธรรมชาติของเราหรือส่งต่อข้อความไปของตัวเองในรูปแบบของโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อดูแนะนำให้ดูแบบเต็มจอ - F11 ที่สำคัญ