|

светложълта кладница (Pleurotus cornucopiae)

светложълта кладница
светложълта кладница

(Pleurotus cornucopiae)
светложълта кладница

светложълта кладница
Фотография, Снимки
#3971

светложълта кладница

светложълта кладница
Фотография, Снимки
#3899

светложълта кладница

светложълта кладница
Фотография, Снимки
#3896


  • Ако се интересувате от издателства или рекламни използвате изображения, моля свържете се директно с автора.
  • Снимки на тези сайтове могат да служат за безплатно гледане, като учебни помагала за училищни екскурзии, да се опознават и да определя красотата на нашата природа, или да предаде посланието за собствената си под формата на електронна картичка.

За да видите препоръча цял екран - ключов F11.