|

Бүрдний хөгчүү (Tringa stagnatilis)

Бүрдний хөгчүү
Бүрдний хөгчүү

(Tringa stagnatilis)
Бүрдний хөгчүү

Бүрдний хөгчүү
Гэрэл зураг
#15604

Бүрдний хөгчүү

Бүрдний хөгчүү
Гэрэл зураг
#15585

Бүрдний хөгчүү

Бүрдний хөгчүү
Гэрэл зураг
#15584

Бүрдний хөгчүү

Бүрдний хөгчүү
Гэрэл зураг
#6781


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11