|

Угалзан ууль (Strix nebulosa)

Угалзан ууль
Угалзан ууль

(Strix nebulosa)
Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#19239

Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#19238

Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#19237

Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#5708

Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#5707

Угалзан ууль

Угалзан ууль
Гэрэл зураг
#1461


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11