|

Энэтхэг наж могой (Naja naja)

Энэтхэг наж могой
Энэтхэг наж могой

(Naja naja)
Энэтхэг наж могой

Энэтхэг наж могой
Гэрэл зураг
#13597

Энэтхэг наж могой

Энэтхэг наж могой
Гэрэл зураг
#13595

Энэтхэг наж могой

Энэтхэг наж могой
Гэрэл зураг
#1830


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11