|

Обикновена паламида (Cirsium arvense)

Обикновена паламида
Обикновена паламида

(Cirsium arvense)
Обикновена паламида

Обикновена паламида
Фотография, Снимки
#5656

Обикновена паламида

Обикновена паламида
Фотография, Снимки
#5655

Обикновена паламида

Обикновена паламида
Фотография, Снимки
#1131


  • Ако се интересувате от издателства или рекламни използвате изображения, моля свържете се директно с автора.
  • Снимки на тези сайтове могат да служат за безплатно гледане, като учебни помагала за училищни екскурзии, да се опознават и да определя красотата на нашата природа, или да предаде посланието за собствената си под формата на електронна картичка.

За да видите препоръча цял екран - ключов F11.