|

Мөнгөлөг хэлтэг (Carassius auratus gibelio)

Мөнгөлөг хэлтэг
Мөнгөлөг хэлтэг

(Carassius auratus gibelio)




Мөнгөлөг хэлтэг

Мөнгөлөг хэлтэг
Гэрэл зураг
#17351

Мөнгөлөг хэлтэг

Мөнгөлөг хэлтэг
Гэрэл зураг
#3287


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11