|

Турамтай шонхор (Falco vespertinus)

Турамтай шонхор
Турамтай шонхор

(Falco vespertinus)
Турамтай шонхор

Турамтай шонхор
Гэрэл зураг
#21846

Турамтай шонхор

Турамтай шонхор
Гэрэл зураг
#19169

Турамтай шонхор

Турамтай шонхор
Гэрэл зураг
#20066

Турамтай шонхор

Турамтай шонхор
Гэрэл зураг
#20065


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11