|

Көкек жанаргүлі (Lychnis flos-cuculi)

Көкек жанаргүлі
Көкек жанаргүлі

(Lychnis flos-cuculi)
Көкек жанаргүлі

Көкек жанаргүлі
Фотография
#14232

Көкек жанаргүлі

Көкек жанаргүлі
Фотография
#14231