|

Тураг гогой (Phalacrocorax carbo)

Тураг гогой
Тураг гогой

(Phalacrocorax carbo)
Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#29888

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#29886

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#29859

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#25978

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#25977

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#25976

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#24963

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#24962

Тураг гогой

Тураг гогой
Гэрэл зураг
#24961
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22221
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22220
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22219
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#18144
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#17047
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#17046
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#2609
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#2608
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#20
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#15
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#31144
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#31141
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#31114
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#25159
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#24895
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#23905
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#23467
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#23466
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22217
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22155
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22154
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22153
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22152
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#22151
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#21611
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#21261
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#21260
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#21259
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19551
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19550
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19549
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19548
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19547
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19546
 
Тураг гогой
Гэрэл зураг
#19545


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11