|

Смокиня (Ficus carica)

Смокиня
Смокиня

(Ficus carica)
Смокиня

Смокиня
Фотография, Снимки
#20774

Смокиня

Смокиня
Фотография, Снимки
#20773

Смокиня

Смокиня
Фотография, Снимки
#20772


  • Ако се интересувате от издателства или рекламни използвате изображения, моля свържете се директно с автора.
  • Снимки на тези сайтове могат да служат за безплатно гледане, като учебни помагала за училищни екскурзии, да се опознават и да определя красотата на нашата природа, или да предаде посланието за собствената си под формата на електронна картичка.

За да видите препоръча цял екран - ключов F11.