|

Цагчаа ятгашаазгай (Garrulus glandarius)

Цагчаа ятгашаазгай
Цагчаа ятгашаазгай

(Garrulus glandarius)
Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#23279

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#23278

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18295

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18294

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18293

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18292

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18291

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18290

Цагчаа ятгашаазгай

Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#17548
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#17547
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15459
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15458
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15457
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#28582
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#28580
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#25840
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22913
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22912
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22910
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22882
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22037
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22035
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#22034
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#20647
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#19364
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#18689
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#17831
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#17830
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#17829
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15870
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15832
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15831
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15830
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#15829
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#14277
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#14276
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#14275
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#14274
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#12599
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#10075
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#9345
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#9344
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#9160
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#9001
 
Цагчаа ятгашаазгай
Гэрэл зураг
#8975


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11