|

Халтар шунгуур (Podiceps nigricollis)

Халтар шунгуур
Халтар шунгуур

(Podiceps nigricollis)
Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20875

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20874

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20873

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20872

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20871

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20870

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24620

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24619

Халтар шунгуур

Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24618
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24617
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24616
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24615
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24614
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24613
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24612
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24611
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#24610
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#23401
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#23400
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20595
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20594
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20593
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20592
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20591
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20590
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#20589
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#19952
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#19951
 
Халтар шунгуур
Гэрэл зураг
#19949


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11