|

Могойч загалай (Circaetus gallicus)

Могойч загалай
Могойч загалай

(Circaetus gallicus)
Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#24866

Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#24819

Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#24818

Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#14931

Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#14930

Могойч загалай

Могойч загалай
Гэрэл зураг
#14929


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11