Қара өрік (Prunus domestica)

Қара өрік
Қара өрік

(Prunus domestica)