|

جولای نقاب‌دار جنوبی (Ploceus velatus)

جولای نقاب‌دار جنوبی
جولای نقاب‌دار جنوبی

(Ploceus velatus)
جولای نقاب‌دار جنوبی

جولای نقاب‌دار جنوبی
عکس، تصاویر
#3219

جولای نقاب‌دار جنوبی

جولای نقاب‌دار جنوبی
عکس، تصاویر
#3218


اگر در چاپ و نشر یا استفاده تبلیغاتی تصاویر علاقه مند، لطفا به طور مستقیم با نویسنده.

عکس از این سایت می توانید به مشاهده رایگان خدمت می کنند، به عنوان کمک آموزشی برای سفرهای مدرسه، آشنایی و تعیین زیبایی طبیعت ما، و یا به جلو این پیام را به خود را در قالب یک کارت پستال الکترونیکی.


برای مشاهده توصیه یک نمای تمام صفحه