|

כנימת קוצ'יניל (Dactylopius coccus)

כנימת קוצ'יניל
כנימת קוצ'יניל

(Dactylopius coccus)
כנימת קוצ'יניל

כנימת קוצ'יניל
תצלומים, תמונות
#10179


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה