|

אפרור אפריקני (Psittacus erithacus)

אפרור אפריקני
אפרור אפריקני

(Psittacus erithacus)
אפרור אפריקני

אפרור אפריקני
תצלומים, תמונות
#7257


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה