|

Хадны боршуу (Petronia petronia)

Хадны боршуу
Хадны боршуу

(Petronia petronia)
Хадны боршуу

Хадны боршуу
Гэрэл зураг
#6635

Хадны боршуу

Хадны боршуу
Гэрэл зураг
#241


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11