|

Зээрд нугас (Anas penelope)

Зээрд нугас
Зээрд нугас

(Anas penelope)
Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#17413

Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#17412

Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#17411

Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#17410

Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#11150

Зээрд нугас

Зээрд нугас
Гэрэл зураг
#3843


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11