|

Ойн унтаахай (Dryomys nitedula)

Ойн унтаахай
Ойн унтаахай

(Dryomys nitedula)
Ойн унтаахай

Ойн унтаахай
Гэрэл зураг
#7305

Ойн унтаахай

Ойн унтаахай
Гэрэл зураг
#7304


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11