|

Цаа буга (Rangifer tarandus)

Цаа буга
Цаа буга

(Rangifer tarandus)
Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#820

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#819

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#817

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#815

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#814

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#15666

Цаа буга

Цаа буга
Гэрэл зураг
#818


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11