|

Овча прахан (Albatrellus ovinus)

Овча прахан
Овча прахан

(Albatrellus ovinus)
Овча прахан

Овча прахан
Фотография, Снимки
#14663


  • Ако се интересувате от издателства или рекламни използвате изображения, моля свържете се директно с автора.
  • Снимки на тези сайтове могат да служат за безплатно гледане, като учебни помагала за училищни екскурзии, да се опознават и да определя красотата на нашата природа, или да предаде посланието за собствената си под формата на електронна картичка.

За да видите препоръча цял екран - ключов F11.