|

Одой галуу (Anser erythropus)

Одой галуу
Одой галуу

(Anser erythropus)
Одой галуу

Одой галуу
Гэрэл зураг
#24022

Одой галуу

Одой галуу
Гэрэл зураг
#24021

Одой галуу

Одой галуу
Гэрэл зураг
#24020

Одой галуу

Одой галуу
Гэрэл зураг
#1961


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11