|

Ямаа (Capra aegagrus hircus)

Ямаа
Ямаа

(Capra aegagrus hircus)
Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#20443

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#20442

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#20441

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#16655

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#16654

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#16653

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#11822

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#11821

Ямаа

Ямаа
Гэрэл зураг
#11820
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11819
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11818
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11817
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11815
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11814
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11813
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#20444
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#17925
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#16331
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#16330
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11953
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11952
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11951
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#11812
 
Ямаа
Гэрэл зураг
#641


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11