|

Хөх ногтруу (Tetrastes bonasia)

Хөх ногтруу
Хөх ногтруу

(Tetrastes bonasia)
Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#18527

Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#18526

Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#18047

Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#18046

Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#18045

Хөх ногтруу

Хөх ногтруу
Гэрэл зураг
#7060


  • Нийтлэх, эсвэл зар сурталчилгааны зураг ашиглах сонирхол бол зохиогч нь шууд холбоо барина уу.
  • Эдгээр сайтууд нь фото зураг мэдэж, тодорхойлох нь бидний байгалийн сайхныг, эсвэл цахим хэлбэрээр ил захидлаас өөрийн захиасыг дамжуулахын тулд сайжирч, сургуулийн томилолт нь ДОХ-ыг заах зэрэг үнэгүй үзэгчид үйлчлэх болно.

Үзэхийн тулд fullscreen харах зөвлөж - гол F11