|

גזר הגינה (Daucus carota L. subsp. carota)

גזר הגינה
גזר הגינה

(Daucus carota L. subsp. carota)
גזר הגינה

גזר הגינה
תצלומים, תמונות
#5406

גזר הגינה

גזר הגינה
תצלומים, תמונות
#5405

גזר הגינה

גזר הגינה
תצלומים, תמונות
#5404


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה