|

Көк кит (Balaenoptera musculus)

Көк кит
Көк кит

(Balaenoptera musculus)
Көк кит

Көк кит
Фотография
#15432