|

בן-חורש רחב-עלים (Epipactis helleborine)

בן-חורש רחב-עלים
בן-חורש רחב-עלים

(Epipactis helleborine)
בן-חורש רחב-עלים

בן-חורש רחב-עלים
תצלומים, תמונות
#19215

בן-חורש רחב-עלים

בן-חורש רחב-עלים
תצלומים, תמונות
#19214

בן-חורש רחב-עלים

בן-חורש רחב-עלים
תצלומים, תמונות
#19213

בן-חורש רחב-עלים

בן-חורש רחב-עלים
תצלומים, תמונות
#19212


אם מעוניין בפרסום תמונות או שימוש בפרסום, אנא צור קשר עם המחבר באופן ישיר.

תצלומים של אתרים אלו יכולים לשמש לצפייה חינם, כעזרי הוראה לטיולי בית ספר, להכיר ולקבוע את יופיו של הטבע שלנו, או להעביר את ההודעה לשלו בצורה של גלויה אלקטרונית.

כדי להציג ממליץ תצוגת מסך מלאה