|

Cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedti)

Cá tầm Nga
Cá tầm Nga

(Acipenser gueldenstaedti)
Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#29518

Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#29517

Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#29516

Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#18664

Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#18662

Cá tầm Nga

Cá tầm Nga
Ảnh
#18661


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |