|

Cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae)

Cá voi lưng gù
Cá voi lưng gù

(Megaptera novaeangliae)
Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18725

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18724

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18723

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18722

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18721

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18720

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18719

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18718

Cá voi lưng gù

Cá voi lưng gù
Ảnh
#18717
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18716
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18715
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18714
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18713
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18711
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18710
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18709
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18708
 
Cá voi lưng gù
Ảnh
#18707


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |