|

Choắt đốm đen (Tringa stagnatilis)

Choắt đốm đen
Choắt đốm đen

(Tringa stagnatilis)
Choắt đốm đen

Choắt đốm đen
Ảnh
#15604

Choắt đốm đen

Choắt đốm đen
Ảnh
#15585

Choắt đốm đen

Choắt đốm đen
Ảnh
#15584

Choắt đốm đen

Choắt đốm đen
Ảnh
#6781


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites Links: Ảnh | Naturephoto |